Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 32

Truy cập trong ngày: 762

Tổng số truy cập: 9,042,359

Chi tiết danh bạ

Tên danh bạ:
Văn Phòng Sở
Chi tiết:

TT

Họ và tên

Số điện thoại

1

Đ/c Nguyễn Anh Minh - Chánh Văn phòng

ĐT: 33.546154

2

Đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 33.120892

3

Đ/c Nguyễn Văn Thinh  - Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 33.546152

4

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

ĐT: 0243.354.6151

5

Văn thư

ĐT: 33.120878

6

Tổ bảo vệ

ĐT: 33.546153

 

 Danh bạ khác:

Thông báo mới