Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 53

Truy cập trong ngày: 1,902

Tổng số truy cập: 6,280,296

Thông báo

Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 về Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 về Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 về Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới