Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 124

Truy cập trong ngày: 1,818

Tổng số truy cập: 6,280,212

Thông báo

Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 28/12/2018 về Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 28/12/2018 về Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 28/12/2018 về Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới