Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 24

Truy cập trong ngày: 2,028

Tổng số truy cập: 6,280,422

Thông báo

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND Thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2018

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND Thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2018

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND Thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2018

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới