Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 49

Truy cập trong ngày: 1,622

Tổng số truy cập: 6,280,016

Thông báo

Công văn 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai

Công văn 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai

Công văn 1005/UBND-ĐT ngày 13/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới