Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 134

Truy cập trong ngày: 1,848

Tổng số truy cập: 6,280,242

Thông báo

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới