Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?





Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 94

Truy cập trong ngày: 2,262

Tổng số truy cập: 6,310,370

Thông báo

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố; danh mục TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ Thành phố

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố; danh mục TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ Thành phố

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố; danh mục TTHC liên thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ Thành phố

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới