Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 37

Truy cập trong ngày: 1,272

Tổng số truy cập: 8,398,655

Thông báo

V/v phối hợp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021 thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

V/v phối hợp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021 thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

V/v phối hợp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021 thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới