Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 46

Truy cập trong ngày: 3,440

Tổng số truy cập: 8,095,284

Thông báo

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới