Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 2809

Truy cập trong ngày: 47,796

Tổng số truy cập: 9,614,161

Thông báo

Thông báo về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tổ chức làm việc, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở Tư Hà Nội

Thông báo về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tổ chức làm việc, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở Tư Hà Nội

Thông báo về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tổ chức làm việc, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở Tư Hà Nội

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới