Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 48

Truy cập trong ngày: 636

Tổng số truy cập: 8,582,978

Thông báo

v/v công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND

v/v công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND

v/v công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới