Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 30

Truy cập trong ngày: 686

Tổng số truy cập: 9,042,283

Thông báo

về cách thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

về cách thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

về cách thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Tải nội dung : -Tại đây

Thông báo mới