Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 121

Truy cập trong ngày: 826

Tổng số truy cập: 5,163,527

Thủ tục hành chính

Thủ tục 01: Bổ nhiệm công chứng viên
Ngày cập nhật:06-10-2016

 

Thủ tục 01

Bổ nhiệm công chứng viên

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đúng và đủ theo quy định, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn quy định;

+ Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu TP-CC-03 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015;

2. Phiếu lý lịch tư pháp; 

3. Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ, tiến sỹ luật;

4. Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

5. Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng;

6. Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong đó xác nhận rõ về việc người được cấp giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập và công tác.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm; trường hợp từ chối đề nghị thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối bổ nhiệm phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, gửi cho Sở Tư pháp và người đề nghị bổ nhiệm.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp (Phòng BTTP).

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên hoặc văn bản từ chối đề nghị, văn bản từ chối bổ nhiệm.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (mẫu TP-CC-03);

Tải về từ website: www.sotuphaphanoi.gov.vn 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Luật công chứng.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Công chứng năm 2014;

2. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_thủ_tục_19.docx

Thông báo mới