Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 115

Truy cập trong ngày: 780

Tổng số truy cập: 5,163,481

Thủ tục hành chính

Thủ tục 05: Miễn nhiệm công chứng (trường hợp được miễn nhiệm)
Ngày cập nhật:06-10-2016

 

Thủ tục 05

Miễn nhiệm công chứng (trường hợp được miễn nhiệm)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đúng và đủ theo quy định, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn quy định;

+ Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên theo mẫu TP-CC-04 ban hành kèm Thông tư số 06/2015/TT-BTP.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Công chứng viên đang hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng có nguyện vọng xin miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác.

- Công chứng viên được Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp chưa hành nghề) có nguyện vọng cá nhân xin miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội (Phòng BTTP).

Kết quả thực hiện TTHC

- Quyết định miễn nhiệm công chứng viên;

- Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên (trường hợp đã cấp thẻ).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (TP-CC-04);

Tải về từ website: www.sotuphaphanoi.gov.vn 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Công chứng năm 2014;

2. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_thủ_tục_23.docx

Thông báo mới