Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 57

Truy cập trong ngày: 1,282

Tổng số truy cập: 5,096,840

Thủ tục hành chính

Thủ tục 06: Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng
Ngày cập nhật:06-10-2016

 


Thủ tục 06

Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi UBND Thành phố (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính - Sở Tư pháp).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Phòng BTTP tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Bước 6: Sau khi có Quyết định cho phép thành lập của UBND thành phố, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

            Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng theo mẫu TP-CC-08 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;

2. Quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

3. Đề án thành lập Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các vấn đề sau:

* Sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng: chứng minh được sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng tại khu vực dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng, chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu công chứng của Văn phòng công chứng đối với khu vực đó.

* Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng công chứng, nêu rõ các nội dung sau:

- Loại hình hoạt động của Văn phòng công chứng: hợp danh.

- Tên, số và quyết định bổ nhiệm công chứng viên, số thẻ và ngày cấp thẻ công chứng viên (nếu có) của công chứng viên thành lập;

- Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật của công chứng viên thành lập và các công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng (đối với công chứng viên là luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật);

- Dự kiến tên gọi và tên giao dịch của Văn phòng công chứng;

- Dự kiến nhân sự của Văn phòng công chứng: nêu rõ số lượng, trình độ và kinh nghiệm của công chứng viên, thư ký nghiệp vụ, nhân viên kế toán, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên lưu trữ và các nhân viên khác (cung cấp giấy tờ chứng minh các nội dung nêu trên, nếu có);

- Khả năng quản trị Văn phòng:

+ Đề án thể hiện được tính khả thi;

+ Khả năng quản trị Văn phòng của Trưởng Văn phòng (cung cấp các giấy tờ chứng minh, nếu có).

+ Các dự kiến khác về tổ chức và nhân sự.

* Về cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các nội dung sau:

- Trụ sở:

+ Vị trí dự kiến đặt Văn phòng;

+ Tổng diện tích sử dụng của Văn phòng (cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp, nếu có);

+ Diện tích Văn phòng dành cho tiếp dân;

+ Diện tích Văn phòng dành cho lưu trữ.

- Đề án phải nêu rõ điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông, cụ thể: diện tích trông giữ xe của khách và của nhân viên Văn phòng, phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông;

- Cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng;

- Phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;

- Cơ sở vật chất khác.

* Kế hoạch triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng:

- Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng;

- Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công chứng;

- Điều kiện lưu trữ, kế hoạch thực hiện việc lưu trữ và quy trình lưu trữ hồ sơ;

- Tiến độ và các kế hoạch đưa Văn phòng công chứng vào hoạt động;

- Các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng.

Số lượng

02 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày, kể từ ngày UBND thành phố nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng do Sở Tư pháp trình sau quá trình tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, thông báo số điểm xét duyệt và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

Đối tượng thực hiện

- Các công chứng viên hợp danh đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp Hà Nội (Phòng BTTP).

Kết quả thực hiện TTHC

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Trường hợp từ chối, UBND Thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (TP-CC-08);

Tải về từ website: www.sotuphaphanoi.gov.vn   

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng và Trưởng Văn phòng phải là công chứng viên đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

2. Tên của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Công chứng 2014;

2. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_thủ_tục_24.docx

Thông báo mới