Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 124

Truy cập trong ngày: 842

Tổng số truy cập: 5,163,543

Thủ tục hành chính

Thủ tục 08: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Ngày cập nhật:06-10-2016

 

Thủ tục 08

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Văn phòng công chứng khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, Trưởng Văn phòng công chứng hoặc danh sách công chứng viên nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội

Cách 2: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, kèm lệ phí theo quy định.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ trong trường hợp này phải được chứng thực đúng theo quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;

3. Biên bản họp thành viên hợp danh;

4. Tùy theo nội dung đăng ký thay đổi có thể nộp thêm các số giấy tờ sau đây:

- Trường hợp thay đổi về tên gọi:

Biên bản họp thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng thể hiện việc thỏa thuận thay đổi tên gọi Văn phòng công chứng (không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc).

- Trường hợp thay đổi trụ sở:

+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở; trường hợp thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng sang địa bàn cấp huyện khác thì phải có văn bản chấp thuận của UBND thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Công chứng.

- Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng công chứng:

+ Biên bản họp thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng thể hiện việc thống nhất cử Trưởng Văn phòng và dự kiến tên gọi Văn phòng công chứng;

+ Giấy tờ chứng minh công chứng viên dự kiến là Trưởng Văn phòng đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

- Trường hợp thay đổi danh sách công chứng viên thành viên:

+ Văn bản thỏa thuận chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công chứng viên, văn bản thanh lý hợp đồng lao động với công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng; giấy tờ chứng minh công chứng viên của Văn phòng công chứng bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết (kèm theo thẻ của công chứng viên);

+ Quyết định bổ nhiệm công chứng viên, thẻ công chứng viên (nếu có), giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên bổ sung của Văn phòng;

+ Cam kết của Văn phòng công chứng về việc sẽ mua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên được bổ sung cho Văn phòng;

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi khác.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thay đổi về tên gọi; trụ sở; Trưởng Văn phòng công chứng; danh sách công chứng viên.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được cấp lại;

- Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được thay đổi (ghi chú);

Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. Tổ chức hành nghề có quyền khiếu nại theo quy định.

Lệ phí

- 500.000 đồng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (mẫu TP-CC-10);

Tải về từ website: www.sotuphaphanoi.gov.vn   

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trong trường hợp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng công chứng phải thực hiện việc đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật công chứng.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Công chứng năm 2014;

2. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

3. Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_thủ_tục_26.docx

Thông báo mới