Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 122

Truy cập trong ngày: 852

Tổng số truy cập: 5,163,553

Thủ tục hành chính

Thủ tục 10: Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất
Ngày cập nhật:06-10-2016

 

Thủ tục 10

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

Trình tự thực hiện

Bước 1: Văn phòng công chứng khi nhận được quyết định cho phép hợp nhất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội

Cách 2: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, kèm lệ phí theo quy định.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ trong trường hợp này phải được chứng thực đúng theo quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo mẫu TP-CC-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;

2. Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng;

3. Hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên;

4. Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Văn phòng công chứng hợp nhất.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;

- Văn bản xóa tên các Văn phòng công chứng được hợp nhất.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Lệ phí

- 1.000.000 đồng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (mẫu TP-CC-09).

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (mẫu TP-CC-06).

Tải về từ website: www.sotuphaphanoi.gov.vn   

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép hợp nhất, Văn phòng công chứng hợp nhất phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Hà Nội.

- Văn phòng công chứng hợp nhất phải đăng báo nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 26 Luật công chứng.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Công chứng năm 2014;

2. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

3. Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới