Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 63

Truy cập trong ngày: 2,146

Tổng số truy cập: 5,253,035

Thủ tục hành chính

Thủ tục 02: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 02

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin theo mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Tổ chức có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, kèm lệ phí theo quy định.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-06).

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

3. Biên bản họp thành viên (đối với công ty luật hợp danh; công ty luật TNHH hai thành viên trở lên).

* Tùy theo nội dung đăng ký thay đổi, có thể nộp thêm giấy tờ:

- Trường hợp thay đổi trụ sở: Giấy tờ chứng minh trụ sở; trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích, mục đích, thời hạn thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

- Trường hợp bổ sung luật sư thành viên: Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao thẻ luật sư.

- Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật:

* Đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh:

+ Văn bản đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư (người đại diện đề nghị thay đổi phải là luật sư và là thành viên của công ty luật).

* Đối với văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên:

+ Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật; Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư; công ty luật.

+ Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến là đai diện theo pháp luật đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư; công ty luật.

+ Họ, tên, số và ngày cấp thẻ luật sư của người dự kiến là đại diện theo pháp luật.

- Trường hợp thay đổi tên: Giấy đề nghị đăng ký tên, tên giao dịch tổ chức hành nghề luật sư.

- Trường hợp thành lập văn phòng giao dịch:

+ Văn bản thông báo thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (thông báo gồm những nội dung chính: tên tổ chức hành nghề luật sư thành lập văn phòng giao dịch; số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp; địa chỉ trụ sở; địa điểm văn phòng giao dịch).

+ Quyết định thành lập Văn phòng giao dịch, trong đó ghi rõ người được tổ chức hành nghề luật sư phân công thường trực tại Văn phòng giao dịch để tiếp nhận yêu cầu về vụ, việc của khách hàng, kèm theo chứng minh nhân dân của người đó.

+ Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập Văn phòng giao dịch.

+ Giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của Văn phòng giao dịch: (đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở).

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan cho trường hợp thay đổi nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hoạt động (cấp lại).

- Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư có ghi địa chỉ của văn phòng giao dịch.

Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Lệ phí

- 200.000 đồng trong trường hợp cấp Giấy đăng ký hoạt động có ghi chú nội dung thay đổi;

- 100.000 đồng trong trường hợp thành lập văn phòng giao dịch.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (mẫu TP-LS-06).

Tải về từ website:

www.sotuphaphanoi.gov.vn

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Việc thay đổi được thực hiện khi có sự thay đổi tên; địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề hoặc người đại diện theo pháp luật; các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký.

- Tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký thay đổi với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.

- Tổ chức hành nghề luật sư phải công bố những nội dung thay đổi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trên báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đã đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành trong 03 số liên tiếp.

Chú ý: Đối với trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, cháy, rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động theo TTHC cấp lại Giấy ĐKHĐ.

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

3. Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

4. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề luật sư;

5. Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_TTLS02.docx

Thông báo mới