Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 57

Truy cập trong ngày: 2,424

Tổng số truy cập: 5,253,313

Thủ tục hành chính

Thủ tục 03: Cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 03

Cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp bản sao hoặc trích lục nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư ghi phiếu, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc yêu cầu cấp bản sao ghi nội dung, thông tin và số lượng bản sao yêu cầu.

2. Bản chụp CMND của người yêu cầu (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy tờ chứng minh của tổ chức đề nghị cung cấp thông tin.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức;

- Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Thông tin về nội dung đăng ký hoạt động.

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối.

Lệ phí

20.000 đồng/01 bản

Mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới