Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 87

Truy cập trong ngày: 2,202

Tổng số truy cập: 5,253,091

Thủ tục hành chính

Thủ tục 08: Đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Hà Nội (công ty mẹ có trụ sở tại Việt Nam)
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 08

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Hà Nội (công ty mẹ có trụ sở tại Việt Nam)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam điền thông tin theo mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Tổ chức có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, kèm lệ phí theo quy định.

Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (mẫu TP-LS-17).

2. Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại thành phố Hà Nội.

3. Giấy tờ chứng minh về trụ sở (phải có công chứng hoặc chứng thực nếu hợp đồng thuê trụ sở trên 06 tháng).

4. Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của các luật sư Việt Nam (nếu có).

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công ty luật nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài (TP-LS-18).

Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tổ chức bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.

Lệ phí

400.000 đồng/01 lần cấp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (mẫu TP-LS-17).

Tải về từ website:

www.sotuphaphanoi.gov.vn

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

- Chi nhánh của công ty luật nước ngoài phải đăng báo địa phương hoặc trung ương trong 03 số liên tiếp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

- Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

3. Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

4. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề luật sư;

5. Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới