Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 63

Truy cập trong ngày: 1,098

Tổng số truy cập: 5,489,754

Thủ tục hành chính

Procedure 03: Change operation registration certificate, re-issue operation registration certificate of the judicial expertise office
Ngày cập nhật:09-12-2016

 

Order of execution

Step 1: The judicial expertise office when changing its name, head office, legal representative, lists of members in partnership or its operation registration certificate is lost, damaged, within 05 working days, prepares documents for registering change of contents of operation registration certificate and then submits them at the Division of Receiving and Returning results – Hanoi City Department of Justice.

Step 2: An officer receives and inspects the documents as submitted:

+ If the documents are submitted in full as stipulated, receive and issue a return note.

+ If the documents are not submitted in full as stipulated, guide the organization to supplement and complete documents as stipulated.

+ If the documents are not under the jurisdiction of the unit, guide the organization to the competent agency as stipulated.

Step 3: An one – stop officer inputs the documents into the book and transfers them to the Judicial Support Division for solving as stipulated.

Step 4: The Judicial Support Division receives, inspects and handles the documents as stipulated.

+ If documents are in full and correct as stipulated, the Department of Justice re-issues operation registration certificate; in the case of refusal, it shall give a written notice specifying reasons for such refusal. Such judicial expertise office has right to make a claim under the laws.

Where any issue to be certified arises in the course of settlement, notify the One – Stop Division of giving a notice to the organization or re-notifying time for returning results.

Step 5: After results are available, the Judicial Support Division transfers them to the One- Stop Division to provide results to the organization  according to the return note.

 

Methods of implementation

Method 1: Documents are submitted directly to the Division of Receiving and Returning Results of administrative documents – Hanoi City Department of Justice.

Method 2: Documents are submitted  via the post system.

Note: Documents to be submitted shall be verified under the regulations of the law.

Place of receiving documents: The Division of Receiving and Returning Results of administrative documents– Hanoi City Department of Justice.

Add: No 1B Tran Phu, Ha Dong, Hanoi

Tel:  0433.546.151 or 0433.546163

 

Composition of documents

1. Application for re-issuing operation registration certificate.

2. Original of operation registration certificate of judicial expertise office.

3. Documents used for proving change of name, head office, legal representative of the office, list of members in partnership, documents used for proving that operation registration certificate is lost or damaged.

 

Quantity

01 set

 

Term of settlement

05 working days after receiving all legal documents.

 

Object of implementation

Judicial expertise office

 

Implementing agency

- The agency competent to decide: Hanoi City Department of Justice

- The agency implementing directly: Judicial Support Division

 

Results of implementation

- Operation registration certificate as re-issued

 

Fee

None

 

Requirements, conditions of implementation

Within 30 working days after operation registration certificate is issued, the judicial expertise office shall post the changed contents of operation registration certificate in the newspaper of the country or local area where operation is registered in 03 consecutive issues.

 

Legal bases

1. Judicial expertise law in 2012;

2. Decree No 85/2013/ND-CP dated July 29, 2013 of the Government detailing and guiding implementation of judicial expertise law.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới