Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 84

Truy cập trong ngày: 1,664

Tổng số truy cập: 5,413,792

Thủ tục hành chính

Determine the agency in charge of compensation
Ngày cập nhật:09-12-2016

1.1. Order of execution

- The affected person gives a written application for determining the agency in charge of compensation;

- The competent agency determines the agency in charge of compensation.

1.2. Methods of implementation: documents are submitted directly at the head office of administrative agency or via the post system.

1.3. Composition of documents:

Written application for determination the agency in charge of compensation.

1.4. Term of settlement: 05 working days after giving the application, if agreement for the agency in charge of compensation is not reached, not exceed 15 working days.

1.5. Implementing agency: Hanoi City People’s Committee

1.6. Object of implementation: Individual, organization

1.7. Name of form: None

 

1.8. Fee (if any): None     

 

1.9. Results of implementation: Application for determining the agency in charge of compensation

1.10. Requirements, conditions of implementation (if any): When the affected person fails to determine the agency in charge of compensation or does not agree about the agency in charge of compensation.

1.11. Legal bases:

- Law on Compensation Liabilities of the State in 2009;

- Decree No 16/2010/TT-BTP on detailing and guiding implementation of some articles of Law on Compensation Liabilities of the State;

- Circular No 03/2013/TT-BTP dated January 31, 2013 on guiding implementation of stat management on compensation in administrative management;

- Circular No 13/2015/TT-BTP dated September 29, 2015 on amending, supplementing some articles of Circular No 03/2013/TT-BTP dated January 31, 2013 of Ministry of Justice guiding implementation of stat management on compensation in administrative management.

 

 

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới