Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 129

Truy cập trong ngày: 1,962

Tổng số truy cập: 5,414,090

Thủ tục hành chính

Transfer the compensation decision
Ngày cập nhật:09-12-2016

3.1. Order of execution:

The transferor shall transfer the compensation decision directly to the affected. The affected person shall sign the minutes or the book for transfer of compensation decision. Date of signing of the affected person shall be considered as the date of receiving the compensation decision.

3.2. Methods of implementation: documents are submitted directly at the head office of administrative agency.

3.3. Composition of documents:

- Compensation decision;

- Minutes or the book for transfer of compensation decision

3.4. Term of settlement: Not stipulated

3.5. Implementing agency:

- Agency in charge of compensation;

- People’s Committee at the commune level where the affected person is residing or the affected organization is headquartered, if the compensation decision is transferred through People’s Committee at the commune level.

3.6. Object of implementation: Individual, organization

3.7. Name of form: None

3.8. Fee (if any): None

3.9. Results of implementation: Minutes or the book for transfer of compensation decision

3.10. Requirements, conditions of implementation (if any): None

3.11. Legal bases:

- Law on Compensation Liabilities of the State in 2009;

- Decree No 16/2010/TT-BTP on detailing and guiding implementation of some articles of Law on Compensation Liabilities of the State;

- Joint Circular No 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP on guiding implementation of compensation liabilities of the State for administrative management;

Tệp đính kèm:

Thông báo mới