Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 133

Truy cập trong ngày: 1,914

Tổng số truy cập: 5,414,042

Thủ tục hành chính

Return assets
Ngày cập nhật:09-12-2016

 

4.1. Order of execution:

 

Assets which are seized or confiscated shall be returned after the decision for seizure, custody, distraint, foreclosure is cancelled.

4.2. Methods of implementation: documents are submitted directly at the head office of administrative agency. .

4.3. Composition of documents:

- Notice for returning assets.

- Minutes signed by the receiver, representative of the agency which makes a decision for seizure, custody, distraint, foreclosure of assets, the officer assigned to return assets and storekeeper of the warehouse which assets are kept.

4.4. Term of settlement: 05 working days after the decision for seizure, custody, distraint, foreclosure is cancelled.

4.5. Implementing agency: The agency makes a decision for seizure, custody, distraint, foreclosure of assets.

4.6. Object of implementation: Individual, organization

4.7. Name of form: None.

4.8. Fee (if any): None.

4.9. Results of implementation: Minutes for returning assets

4.10. Requirements, conditions of implementation (if any): Assets which are seized or confiscated shall be returned the decision for seizure, custody, distraint, foreclosure is cancelled.

4.11. Legal bases:

- Law on Compensation Liabilities of the State in 2009;

- Decree No 16/2010/TT-BTP on detailing and guiding implementation of some articles of Law on Compensation Liabilities of the State;

 

 

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới