Sở tư pháp hà nội

TIN HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THANH TRA, KIỂM TRA
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
TRA CỨU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 136

Truy cập trong ngày: 1,944

Tổng số truy cập: 5,414,072

Thủ tục hành chính

Procedure 1: Issue copies from originals
Ngày cập nhật:12-12-2016

 

Order of execution

 

+ The applicant shall present documents for issuing the copy from the original book. If the applicant submits documents through the post, verified copy of the document as stipulated shall be enclosed.

+ The agency, organization based on the original book issues a copy to the applicant, contents of the copy shall be true with ones in the original book.

+ If original book is not found or original book does not contain information for contents required to issue a copy, the agency, organization which is keeping the original book is responsible for giving a written answer to the applicant.

+ The applicant receives results in the place where documents are submitted or through the post (if documents are submitted through the post).

 

Methods of implementation

 

 Documents are submitted directly at the Division of Receiving and Returning results of the agency, organization keeping original book or through the post.

 

Composition of documents

 

+ If documents are submitted directly, original or verified copy of valid ID card or passport shall be further presented.

+ If the applicant submits documents through the post, verified copy of valid ID card or passport shall be enclosed, the envelope affixed with stamp shall specify full name and address of the receiver of the agency, organization issuing the copy.

+ If the applicant is a legal representative, authorized representative of the individual, organization issued with the original; father, mother, child, wife, husband, sibling, other successors of the person issued with the original if such person died shall prevent document used for proving relationship with the person issued with original.

 

Quantity

 

01  set

 

Term of settlement

 

      Within a working day, the agency, organization receives the request or within the next working day, if the request is received after 15:00. In the case, the request is submitted through the post, it is made after the agency, organization receives all legal documents under the post stamp.

 

Object of settlement

 

Individual, organization

 

Implementing agency

 

Agency, organization is keeping the original book

 

Results of implementation

 

Copy issued from the original book

 

Fee

 

None

 

Name of form

 

None

 

Requirements, conditions of implementation

 

Original book shall be available.

 

Legal bases

 

 + Decree No 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuing copy from the original, authenticating signature and authenticating the contract, transaction.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới