Sở tư pháp hà nội

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 59

Truy cập trong ngày: 784

Tổng số truy cập: 7,218,807

Thủ tục hành chính

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Ngày cập nhật:05-09-2019


Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Đa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp Hà Nội (bao gồm trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

(Địa chỉ: số 221 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội)

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017;

+ Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Tệp đính kèm:

Thông báo mới