Sở tư pháp hà nội

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 62

Truy cập trong ngày: 746

Tổng số truy cập: 7,218,769

Thủ tục hành chính

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Ngày cập nhật:05-09-2019

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Đa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

32 ngày (trong đó có 07 ngày được tính là ngày làm việc) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn tính thêm là 20 ngày. Nếu có thỏa thuận giữa người người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường thì thời gian giải quyết kéo dài thêm tối đa là 25 ngày.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, thời hạn nêu trên tính thêm là 02 làm việc.

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Ban, ngành trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Địa chỉ: số 221 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội).

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017;

+ Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

+ Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới