Sở tư pháp hà nội

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 60

Truy cập trong ngày: 676

Tổng số truy cập: 7,218,699

Thủ tục hành chính

Phục hồi danh dự
Ngày cập nhật:05-09-2019

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Đa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Phục hồi danh dự

 

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh d

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Ban, ngành trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (Địa chỉ: số 221 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội) đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017;

+ Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

+ Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác Bồi thường nhà nước.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới