Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 32

Truy cập trong ngày: 1,424

Tổng số truy cập: 2,463,685

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Đà Nẵng

Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang

TP Hồ Chí Minh

Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

Thủ tục hành chính

Thủ tục số 90: Đăng ký chuyển đổi Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn (từ Công ty luật TNHH một thành viên sang công ty Luật TNHH hai thành viên và ngược lại)
Ngày cập nhật:23-10-2014

Thủ tục số 90

Đăng ký chuyển đổi Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn (từ Công ty luật TNHH một thành viên sang công ty Luật TNHH hai thành viên và ngược lại)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Giám đốc công ty Luật làm đơn đề nghị chuyển đổi, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp Hà Nội

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ , bổ sung

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định

Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định.

Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết

Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả

 

Cách thức thực hiện

Cách 1: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội

Cách 2: Tổ chức có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính

Chú ý: Giầy tờ trong hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính phải là bản sao có chứng thực

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)

 

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị chuyển đổi hình thức hoạt động, trong đó nêu rõ mục đích và lý do chuyển đổi.

 Gồm các nội dung:

* Trước khi chuyển đổi:

- Tên tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS); số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp;

- Địa chỉ trụ sở;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Người đại diện pháp luật, các thành viên (đối với Công ty luật hợp danh và Công ty luật TNHH hai thành viên).

- Tình hình TCHNLS trước thời điểm chuyển đổi về tài sản, nghĩa vụ nộp thuế; thanh toán các khoản nợ (nếu có); hợp đồng làm việc/lao động đã ký với luật sư, nhân viên; hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng.

- Mục đích, lý do chuyển đổi.

 * Sau khi chuyển đổi:

- Tên tổ chức hành nghề luật sư;

- Địa chỉ trụ sở;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Người đại diện pháp luật, các thành viên (đối với Công ty luật hợp danh và Công ty luật TNHH hai thành viên).

- Việc chuyển giao tài sản, nghĩa vụ nộp thuế; thanh toán các khoản nợ (nếu có); hợp đồng làm việc/lao động đã ký với luật sư, nhân viên; hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng.

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật  đã cấp

3. Dự thảo Điều lệ Công ty luật

Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở;

- Loại hình công ty luật;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;

- Phần vốn góp của luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

- Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;

- Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

- Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;

- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

4. Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật mới

Lưu ý:

- Trường hợp Công ty luật đăng ký chuyển đổi hình thức hoạt động đồng thời có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thì phải nộp kèm giấy tờ chứng minh có liên quan, cụ thể:

 + Trường hợp bổ sung luật sư thành viên: Chứng chỉ hành nghề, Thẻ Luật sư; Lý lịch luật sư 

+ Thay đổi về thông tin cá nhân: CMND, Hộ khẩu

+ Thay đổi trụ sở: giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

- Trường hợp công ty luật đăng ký chuyển đổi hình thức hoạt động mà thời hạn thuê, mượn trong hợp đồng thuê, mượn trụ sở đã hết thì phải nộp kèm giấy tờ chứng minh về trụ sở.  

- Trường hợp thay đổi tên: Giấy đề nghị đăng ký đặt tên, tên giao dịch Tổ chức hành nghề luật sư

Chú ý: Bản sao trong hồ sơ có thể là bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

 Số lượng

01 bộ

 Thời hạn giải quyết

-       05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc giấy tờ chuyển đổi

 

Đối tượng thực hiện TTHC

-   Công ty Luật TNHH một thành viên đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Hà Nội

-   Công ty luật TNHH hai thành viên đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Hà Nội

 

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội

-   Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp Hà Nội

 Kết quả

-   Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật

 Lệ phí

200.000đ/01 lần đăng ký

 Mẫu đơn,

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1.  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, TCHNLS đã được chuyển đổi phải có Đơn nghị đề nghị chuyển đổi hình thức hoạt động của Chi nhánh (nếu có) nộp kèm Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh; Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh (Bản chính đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp tỉnh, thành khác cấp)

2.  Công ty Luật mới sau khi được cấp đăng ký hoạt động thực hiện việc công bố nội dung đăng ký hoạt động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp trên báo địa phương hoặc trung ương hoặc báo chuyên nghành trong 03 số liên tiếp

 Căn cứ pháp lý

1.  Luật 65/2006/QH11 Luật sư

2.  Nghị định 28/2007/NĐ – CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

3.  Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư

4.  Nghị định 05/2012/NĐ – CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý , luật sư và tư vấn pháp luật

5.  Thông tư 97/2006/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

6.  Quyết định số 02/2009/QĐ – UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Tệp đính kèm:

Tìm kiếm thông tin

Thông báo mới

TIN TƯ PHÁP

Các chuyên mục