Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 195

Truy cập trong ngày: 1,740

Tổng số truy cập: 5,331,320

Thủ tục hành chính

Thủ tục 05: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 05

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, kèm lệ phí theo quy định.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);

2. Bản sao Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

3. Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh;

4. Bản sao Quyết định về việc cử trưởng Chi nhánh.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp (Phòng BTTP).

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh.

Lệ phí

1.500.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_TTTM05.docx

Thông báo mới