Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 184

Truy cập trong ngày: 1,420

Tổng số truy cập: 5,343,712

Thủ tục hành chính

Thủ tục 04: Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 04

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin vào Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

- Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-04).

2. Quyết định thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng chi nhánh của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư.

4. Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh.

5. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; danh sách luật sư làm việc tại chi nhánh.

6. Giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.

Lệ phí

100.000 đồng/01 lần đăng ký

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-04).

Tải về từ website:

www.sotuphaphanoi.gov.vn

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản, kèm bảo sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư Hà Nội và Đoàn luật sư địa phương nơi chi nhánh có trụ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

- Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật có thể đồng thời là Trưởng chi nhánh của văn phòng luật, công ty luật; Trưởng văn phòng, giám đốc công ty luật chỉ được làm Trưởng chi nhánh của một chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật đó.

- Văn phòng luật sư, công ty luật có thể cử luật sư là thành viên hoặc luật sư làm việc theo hợp đồng làm Trưởng chi nhánh (trừ luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam).

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

3. Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

4. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề luật sư;

5. Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tệp đính kèm: 1) -Tờ_khai_TTLS04.docx

Thông báo mới