Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 188

Truy cập trong ngày: 1,726

Tổng số truy cập: 5,331,306

Thủ tục hành chính

Thủ tục 05: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 05

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

- Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng.

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.

3. Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng giao dịch.

4. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch (đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động).

5. Biên bản họp thành viên (đối với chi nhánh, văn phòng do công ty luật hợp danh/công ty luật TNHH hai thành viên trở lên thành lập).

6. Giấy tờ, chứng minh hoặc cam kết của tổ chức hành nghề luật sư về việc sẽ nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng đã ký với luật sư, nhân viên; thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý chi nhánh đã ký với khách hàng.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (ghi chú Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nội dung chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch do mình thành lập.

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

3. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề luật sư.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới