Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 171

Truy cập trong ngày: 1,520

Tổng số truy cập: 5,343,812

Thủ tục hành chính

Thủ tục 06: Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Ngày cập nhật:07-10-2016

 

Thủ tục 06

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Trình tự thực hiện

Bước 1: Luật sư có yêu cầu đăng ký hành nghề điền thông tin vào Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội 

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

- Cá nhân có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (mẫu TP-LS-05).

2. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư.

3. Bản sao hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức.

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Luật sư là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng BTTP.

Kết quả thực hiện TTHC

- Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (TP-LS-10).

Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Lệ phí

200.000 đồng/01 lần cấp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư (mẫu TP-LS-05).

Tải về từ website:

www.sotuphaphanoi.gov.vn

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư theo hợp đồng lao động.

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hành nghề, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải gửi thông báo bằng văn bản kèm bản sao Giấy đăng ký hành nghề cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Căn cứ pháp lý

1.

Luật luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

 

2. Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

3. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về Luật sư và hành nghề luật sư;

4. Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tệp đính kèm:

Thông báo mới