Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 77

Truy cập trong ngày: 1,942

Tổng số truy cập: 7,673,222

Thủ tục hành chính

Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
Ngày cập nhật:06-09-2019

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Cách thức

thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ thực hiện

Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Không

quy định

Thông báo gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Sở Tư pháp Hà Nội

Địa chỉ: số 221 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

+ Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12;

+ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

 

Tệp đính kèm:

Các văn bản khác
STTTrích yếuNgày ban hành
1 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 06-09-2019
2 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 06-09-2019
3 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài 06-09-2019
4 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 06-09-2019
5 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 06-09-2019
6 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 06-09-2019
7 Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 06-09-2019
8 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại điện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 06-09-2019
9 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 06-09-2019
10 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 06-09-2019
  Tiếp theo

Thông báo mới