Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 72

Truy cập trong ngày: 1,974

Tổng số truy cập: 7,673,254

Thủ tục hành chính

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Ngày cập nhật:06-09-2019

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

- Tại Sở Tư pháp: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Bộ Tư pháp: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Lựa chọn trong các cách thức sau để gửi hồ sơ đến đoàn Luật sư:

- Gửi trực tiếp;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Tư pháp Hà Nội, số 221  đường Trần Phú, Hà Đông.

- Cơ quan giải quyết: Bộ Tư pháp

+ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

+ Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới