Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 69

Truy cập trong ngày: 2,006

Tổng số truy cập: 7,673,286

Thủ tục hành chính

Bổ nhiệm lại công chứng viên
Ngày cập nhật:06-09-2019

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Bổ nhiệm lại công chứng viên

- Tại Sở Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Bộ Tư pháp: 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị.

Lựa chọn trong các cách thức sau để gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp.

- Gửi trực tiếp;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Tư pháp Hà Nội, số 221  đường Trần Phú, Hà Đông.

- Cơ quan giải quyết: Bộ Tư pháp

+ Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

+ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới