Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 77

Truy cập trong ngày: 1,940

Tổng số truy cập: 7,673,220

Thủ tục hành chính

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
Ngày cập nhật:06-09-2019

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

- Tại Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

- Tại Bộ Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Lựa chọn trong các cách thức sau để gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp.

- Gửi trực tiếp;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sở Tư pháp Hà Nội, số 221  đường Trần Phú, Hà Đông.

- Cơ quan giải quyết: Bộ Tư pháp

+ Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

+ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

 

Tệp đính kèm:

Thông báo mới