Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 59

Truy cập trong ngày: 2,428

Tổng số truy cập: 5,253,317

Thủ tục hành chính


Hộ tịch(12) Luật sư(16) Quản lý hành nghề thanh lý tài sản(3)
Quốc tịch(6) Trợ giúp pháp lý(6) Bồi thường Nhà nước(7)
Lý lịch Tư pháp(3) TTHC Công chứng viên thực hiện(2) Giám định tư pháp(6)
Công chứng(23) Tư vấn pháp luật(8) Trọng tài Thương mại(7)

Lĩnh vực: Cơ quan:
Có: 101 thủ tục

STT
Trích yếuNgày ban hành
1
Thủ tục 16: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư07-10-2016
2
Thủ tục 15: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam07-10-2016
3
Thủ tục 14: Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài07-10-2016
4
Thủ tục 13: Hợp nhất công ty luật07-10-2016
5
Thủ tục 12: Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật07-10-2016
6
Thủ tục 11: Đăng ký chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh07-10-2016
7
Thủ tục 10: Sáp nhập công ty luật07-10-2016
8
Thủ tục 09: Đăng ký việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài07-10-2016
9
Thủ tục 08: Đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Hà Nội (công ty mẹ có trụ sở tại Việt Nam)07-10-2016
10
Thủ tục 07: Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài); công ty luật nước ngoài tại Việt Nam07-10-2016
11
Thủ tục 06: Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân07-10-2016
12
Thủ tục 05: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư07-10-2016
13
Thủ tục 04: Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư07-10-2016
14
Thủ tục 03: Cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư07-10-2016
15
Thủ tục 02: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư07-10-2016
16
Thủ tục 01: Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư07-10-2016
17
Thủ tục 07: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam07-10-2016
18
Thủ tục 06: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam07-10-2016
19
Thủ tục 05: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam07-10-2016
20
Thủ tục 04: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài07-10-2016
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 >

Thông báo mới