Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 67

Truy cập trong ngày: 806

Tổng số truy cập: 8,583,148

Thủ tục hành chính


Lĩnh vực Hộ tịch(1) Lĩnh vực Hòa giải thương mại(13) Lĩnh vực Nuôi con nuôi(2)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản(12) Lĩnh vực Tư vấn pháp luật(10) Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật(2)
Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp(3) Lĩnh vực Quản tài viên(12) Lĩnh vực Quốc tịch(6)
Lĩnh vực Công chứng(24) Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước(4) TTHC liên thông với Bộ Tư pháp(9)
Lĩnh vực Luật sư(20) Lĩnh vực Giám định tư pháp(9) TTHC liên thông nội bộ Thành phố(1)
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý(9) Lĩnh vực Trọng tài Thương mại(15)

Lĩnh vực: Cơ quan:
Có: 152 thủ tục

STT
Trích yếuNgày ban hành
1
Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài06-09-2019
2
Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)06-09-2019
3
Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)06-09-2019
4
Bổ nhiệm lại công chứng viên06-09-2019
5
Bổ nhiệm công chứng viên06-09-2019
6
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư06-09-2019
7
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư06-09-2019
8
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư06-09-2019
9
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư06-09-2019
10
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư06-09-2019
11
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam06-09-2019
12
Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên06-09-2019
13
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài06-09-2019
14
Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài06-09-2019
15
Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài06-09-2019
16
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác06-09-2019
17
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác06-09-2019
18
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại điện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác06-09-2019
19
Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương06-09-2019
20
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam06-09-2019
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Thông báo mới