Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 68

Truy cập trong ngày: 3,482

Tổng số truy cập: 16,594,242

Thủ tục hành chính


Lĩnh vực Hộ tịch(1) Lĩnh vực Hòa giải thương mại(9) Lĩnh vực Nuôi con nuôi(4)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản(8) Lĩnh vực Tư vấn pháp luật(8) Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật(0)
Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp(3) Lĩnh vực Quản tài viên(3) Lĩnh vực Quốc tịch(5)
Lĩnh vực Công chứng(19) Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước(3) TTHC liên thông với Bộ Tư pháp(11)
Lĩnh vực Luật sư(14) Lĩnh vực Giám định tư pháp(8) TTHC liên thông nội bộ Thành phố(1)
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý(6) Lĩnh vực Trọng tài Thương mại(6) Thừa phát lại(13)

Lĩnh vực: Cơ quan:
Có: 122 thủ tục

STT
Trích yếuNgày ban hành
1
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp liên thông với Sở Lao động thương binh và xã hội25-03-2022
2
Miễn nhiệm công chứng viên 25-03-2022
3
Bổ nhiệm lại công chứng viên 25-03-2022
4
Bổ nhiệm công chứng viên 25-03-2022
5
Bổ nhiệm lại Thừa phát lại 25-03-2022
6
Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) 25-03-2022
7
Bổ nhiệm Thừa phát lại 25-03-2022
8
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng 25-03-2022
9
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý 25-03-2022
10
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư 25-03-2022
11
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư 25-03-2022
12
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư25-03-2022
13
Phục hồi danh dự 25-03-2022
14
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 25-03-2022
15
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 25-03-2022
16
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 25-03-2022
17
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp 25-03-2022
18
Chuyển đổi loại hình văn phòng giám định tư pháp 25-03-2022
19
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định tư pháp của văn phòng giám định tư pháp25-03-2022
20
Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp25-03-2022
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 >

Thông báo mới