Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 80

Truy cập trong ngày: 1,188

Tổng số truy cập: 5,082,498

Thủ tục hành chính


Hộ tịch(12) Luật sư(16) Quản lý hành nghề thanh lý tài sản(3)
Quốc tịch(6) Trợ giúp pháp lý(6) Bồi thường Nhà nước(7)
Lý lịch Tư pháp(3) TTHC Công chứng viên thực hiện(2) Giám định tư pháp(6)
Công chứng(23) Tư vấn pháp luật(8) Trọng tài Thương mại(7)

Lĩnh vực: Cơ quan:
Có: 12 thủ tục

STT
Trích yếuNgày ban hành
1
Thủ tục 12: Thay đổi người đứng đầu, nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 05-10-2016
2
Thủ tục 11: Thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05-10-2016
3
Thủ tục 10: Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05-10-2016
4
Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài05-10-2016
5
Thủ tục 8: Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi05-10-2016
6
Thủ tục 7: Đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam05-10-2016
7
Thủ tục 6: Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài05-10-2016
8
Thủ tục 5: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 05-10-2016
9
Thủ tục 4: Đăng ký nuôi con con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi không đích danh) 05-10-2016
10
Thủ tục 3: Đăng ký nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh)05-10-2016
11
Thủ tục 2: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Trước ngày 01/01/2016) 05-10-2016
12
Thủ tục 1: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội)05-10-2016
Trang 1 / 1 1

Thông báo mới