Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 55

Truy cập trong ngày: 1,794

Tổng số truy cập: 5,085,676

Thủ tục hành chính


Hộ tịch(12) Luật sư(16) Quản lý hành nghề thanh lý tài sản(3)
Quốc tịch(6) Trợ giúp pháp lý(6) Bồi thường Nhà nước(7)
Lý lịch Tư pháp(3) TTHC Công chứng viên thực hiện(2) Giám định tư pháp(6)
Công chứng(23) Tư vấn pháp luật(8) Trọng tài Thương mại(7)

Lĩnh vực: Cơ quan:
Có: 23 thủ tục

STT
Trích yếuNgày ban hành
1
Thủ tục 23: Xóa đăng ký hành nghề công chứng06-10-2016
2
Thủ tục 22: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng06-10-2016
3
Thủ tục 21: Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng06-10-2016
4
Thủ tục 20: Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng06-10-2016
5
Thủ tục 19: Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hà Nội sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác06-10-2016
6
Thủ tục 18: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong thành phố Hà Nội06-10-2016
7
Thủ tục 17: Đăng ký tập sự hành nghề công chứng06-10-2016
8
Thủ tục 16: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập06-10-2016
9
Thủ tục 15: Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập06-10-2016
10
Thủ tục 14: Thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng06-10-2016
11
Thủ tục 13: Chuyển nhượng Văn phòng công chứng06-10-2016
12
Thủ tục 12: Thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập06-10-2016
13
Thủ tục 11: Sáp nhập Văn phòng công chứng06-10-2016
14
Thủ tục 10: Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất06-10-2016
15
Thủ tục 09: Hợp nhất Văn phòng công chứng06-10-2016
16
Thủ tục 08: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng06-10-2016
17
Thủ tục 07: Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng06-10-2016
18
Thủ tục 06: Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng06-10-2016
19
Thủ tục 05: Miễn nhiệm công chứng (trường hợp được miễn nhiệm)06-10-2016
20
Thủ tục 04: Cấp lại thẻ Công chứng viên06-10-2016
Trang 1 / 2 1 2 >

Thông báo mới