Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 30

Truy cập trong ngày: 2,494

Tổng số truy cập: 6,276,610

công tác Lý lịch tư pháp

Góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 23/10, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành công văn số 3698/STP-BTTP về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công văn số 1345/UBND-NC ngày 04/4/2019 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014; Công văn số 3765/BTP-BTTP ngày 27/9/2019 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là dự thảo Quyết định) thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp đề nghị tổ chức hành nghề công chứng phổ biến dự thảo Quyết định đến toàn thể công chứng viên đang hành nghề tại tổ chức mình để lấy ý kiến góp ý. Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp, địa chỉ: số 221 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội đồng thời gửi qua địa chỉ email: pbttp_sotp@hanoi.gov.vn, trước ngày 30/10/2019. Sau thời hạn trên nếu không có ý kiến góp ý thì được xác định là nhất trí với dự thảo Quyết định.

Dự thảo Quyết định có thể xem tại file đính kèm hoặc trên hệ thống UCHI./.

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới