Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 33

Truy cập trong ngày: 138

Tổng số truy cập: 19,018,979

công tác Lý lịch tư pháp

Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 (cập nhật đến ngày 08-3-2022)

 

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự Ghi chú
Nam Nữ
1 Nguyễn Tú Anh 1977   Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN  20/09/2021 20/03/2022  
2 Mạc Xuân Dũng 1982   Công ty đấu giá hợp danh VNA Nguyễn Thị Hằng 747/TP/ĐG-CCHN  07/10/2021 07/04/2022  
3 Trần Văn Dũng 1975   Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt Nguyễn Đình Hưng 1540/TP/ĐG-CCHN  09/12/2021 09/06/2021  
4 Nguyễn Thi Hải Yến   1973 Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN  09/12/2021 09/06/2021  
5 Ngô Thị Hồng Liên   1983 Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia Phạm Thanh Bình 1458/TP/ĐG-CCHN  17/12/2021 17/06/2021  
6 Trung Thị Kim Anh   1972 Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu Nguyễn Việt 343/TP/ĐG-CCHN  05/01/2022 05/07/2022  
7 Lê Phương Mai   1989 Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô Lê Thị Xuyên 777/TP/ĐG-CCHN  13/01/2022 13/07/2022  
8 Nguyễn Xuân Đạo 1977   Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát Vũ Văn Vinh 2202/TP/ĐG-CCHN  13/01/2022 13/07/2022  
9 Lê Vinh Quang 1988   Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt Nguyễn Đình Hưng 1540/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
10 Hoàng Anh Đức 1995   Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt Lê Văn Hòe 1540/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
11 Ngô Ánh Tuyết   1989 Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt Lê Văn Hòe 1540/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
12 Hoàng Thanh Hoài   1994 Công ty đấu giá hợp danh VNA Lâm Thị Mai Anh 1766/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
13 Nguyễn Trường Giang 1978   Công ty đấu giá hợp danh VNA Lâm Thị Mai Anh 1766/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
14 Nguyễn Thanh Tuấn 1984   Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương Nguyễn Hải Hưng 1369/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
15 Nguyễn Thị Thu Phương   1980 Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương Nguyễn Hải Hưng 1369/TP/ĐG-CCHN  28/01/2022 28/07/2022  
16 Nguyễn Sinh Tú 1995   Công ty đấu giá hợp danh Quốc Gia Nguyễn Vũ Hải 647/TP/ĐG-CCHN  11/02/2022 11/08/2022  
17 Trịnh Thị Hậu   1994 Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long Nguyễn Duy Toàn 1675/TP/ĐG-CCHN  16/02/2022 16/08/2022  
18 Hoàng Trọng Giáp 1983   Công ty đấu giá hợp danh ĐVL Nguyễn Văn Mạnh 803/TP/ĐG-CCHN  18/02/2022 18/08/2022  
19 Nguyễn Thị Hiền   1996 Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu Nguyễn Thị Hường 193/TP/ĐG-CCHN  18/02/2022 18/08/2022  
20 Phạm Quang Đạt 1994   Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh Nguyễn Huy Hoàng  187/TP/ĐG-CCHN  18/02/2022 18/08/2022  
21 Đặng Lam Giang 1983   Công ty đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát Nguyễn Xuân Bằng 1725/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
22 Võ Xuân Đạt 1983   Công ty đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát Nguyễn Xuân Bằng 1725/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
23 Lê Ngọc Tú 1995   Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát Đinh Khánh Ly 1205/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
24 Bùi Minh Đức 1995   Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng Nguyễn Thị Vân Hoa 1013/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
25 Đinh Thị Tuyết Tuyết   1995 Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng Nguyễn Thị Vân Hoa 1013/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
26 Đặng Thị Phương Thảo   1990 Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội Nguyễn Văn Hưng 681/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
27 Le Thị Oanh   1989 Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội Nguyễn Văn Hưng 681/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
28 Nguyễn Thị Phượng   1994 Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội Nguyễn Văn Hưng 681/TP/ĐG-CCHN  22/02/2022 22/08/2022  
29 Đinh Đức Minh 1976   Công ty đấu giá hợp danh Sen Việt- Chi nhánh Hà Nội Chu Minh Đức 688/TP/ĐG-CCHN  25/02/2022 25/08/2022  
30 Ngô Thị Trang   1988 Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt Trần Thị Nga 1635/TP/ĐG-CCHN  27/02/2022 27/08/2022  
31 Lò Minh Sơn 1960   Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc Gia Mai Văn Trọng 2194/TP/ĐG-CCHN  02/03/2022 02/09/2022  
32 Trần Quốc Khải 1970   Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc Gia Mai Văn Trọng 2194/TP/ĐG-CCHN  02/03/2022 02/09/2022  
33 Mai Hữu Lộc 1988   Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc Gia Vũ Ninh Thuận 877/TP/ĐG-CCHN  02/03/2022 02/09/2022  
34 Vũ Văn Nhất 1985   Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc Gia Vũ Văn Vinh 2202/TP/ĐG-CCHN  03/03/2022 03/09/2022  
35 Trần Thị Dung   1995 Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông Đàm Trọng Nghĩa 1771/TP/ĐG-CCHN  08/03/2022 08/09/2022  

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


  Ý kiến đóng góp:         Họ tên:
         Email:
         Tiêu đề:
         Nội dung:
         Mã bảo mật:
     
   

  Nhận xét bạn đọc

  STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

  Thông báo mới