Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 61

Truy cập trong ngày: 2,000

Tổng số truy cập: 5,085,882

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Trình tự thực hiện:

- Cộng tác viên nộp đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý phát hiện cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về việc sử dụng Thẻ cộng tác viên hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc cộng tác viên nhận một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên quy định tại khoản 1 điều 30 Nghị định số 07/NĐ - CP.

- Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên (gửi kèm văn bản xác nhận vi phạm pháp luật của cộng tác viên – nếu có ).

- Trung tâm quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và thanh lý hợp đồng cộng tác với cộng tác viên.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác (bản chính) hoặc văn bản xác định cộng tác viên có hành vi vi phạm về quy định sử dụng thẻ hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý.

- Quyết định thu hồi thẻ (bản chính) trong trường hợp vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cộng tác, Trung tâm thanh lý hợp đồng công tác với cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp Thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác; biên bản thanh lý hợp đồng cộng tác.

 Cộng tác viên nộp lại thẻ cộng tác viên và bàn giao lại hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện cho Trung tâm.

Lệ phí :

Không

Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về việc sử dụng Thẻ cộng tác viên hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc cộng tác viên nhận một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên quy định tại khoản 1 điều 30 Nghị định số 07/NĐ - CP.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ ban quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Ngày 28-11, UBND huyện Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc đăng ký nuôi con nuôi (NCN) thực tế theo quy định của Luật NCN đến 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, nhằm góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL, sáng 29/5/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới