Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 71

Truy cập trong ngày: 2,138

Tổng số truy cập: 5,086,020

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông báo cho Sở tư pháp, nơi đăng ký tham gia  trợ giúp pháp lý về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý và chuyển hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện dở dang cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.

- Sở Tư pháp xem xét, ra quyết định thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nếu tổ chức tham gia có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 48 Luật Trợ giúp pháp lý. Tổ chức trợ giúp pháp lý tham gia trợ giúp pháp lý phải chấm dứt tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, kể từ ngày bị thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc vi phạm pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp Thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo về việc chấm dứt của tổ chức tham gia TGPL.

-Quyết định của Sở tư pháp về việc thu hồi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý trong trường hợp tổ chức tham gia TGPL vi phạm pháp luật.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

            Thông báo chấm dứt tham gia Trợ giúp pháp lý

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

 Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ ban quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Quyết định số 03/2007QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Ngày 28-11, UBND huyện Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc đăng ký nuôi con nuôi (NCN) thực tế theo quy định của Luật NCN đến 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, nhằm góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL, sáng 29/5/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới