Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 28

Truy cập trong ngày: 2,348

Tổng số truy cập: 16,624,290

Quản lý xử lý VPHC

Danh sách chương trình toạ đàm, hỏi đáp liên quan đến các quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ 01/01/2022)

 

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

 

 1

Chủ đề: Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020

Link

II

CHƯƠNG TRÌNH HỎI ĐÁP (14 chương trình)

 

 

1

Một số sửa đổi, bổ sung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 và ý nghĩa

Link

 2

Hỏi đáp các quy định về tái phạm, vi phạm hành chính nhiều lần, những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Link

 3

Hỏi đáp quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

4

Hỏi đáp quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và ý nghĩa trong thực tiễn thi hành pháp luật

Link

5

Hỏi đáp quy định mới về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, lập biên bản vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

 6

Hỏi đáp về quy định về giải trình và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện xử lý vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

 7

Hỏi đáp quy định về định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

8

Hỏi đáp quy định về những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

 9

Hỏi đáp những điểm mới trong quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; về hoãn, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

  10

Hỏi đáp các quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Link

  11

Hỏi đáp về quy định về biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính và biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

 12

Hỏi đáp về quy định về đối tượng, điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

 13

Hỏi đáp quy định về quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính và việc xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Link

14

Hỏi đáp về các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Link

Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp

 

 

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan


Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới