Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 89

Truy cập trong ngày: 1,872

Tổng số truy cập: 7,675,492

Tin tức, sự kiện tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội

“Năm 2021, Hà Nội phải tập trung cao độ vào công tác hoàn thiện thể chế, theo phương châm “thể chế phải đi trước một bước”, mở đường cho các đột phá về kinh tế, khoa học kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển con người” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh

Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.

 

 

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, năm 2020, công tác Tư pháp của Hà Nội được triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đáng chú ý, công tác xây dựng thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt, kịp thời, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của TP đúng Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội của UBND TP. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc triển khai các chương trình, kế hoạch được quan tâm chú trọng, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật mới của T.Ư, nhiệm vụ chính trị của TP.

Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, việc liên thông TTHC, ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được chú trọng. Trong quý II/2020, 100% TTHC lĩnh vực tư pháp trên địa bàn đã được xây dựng và đưa vào vận hành thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch, yêu cầu của TP. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hiện có tại cấp huyện, xã tiếp tục được duy trì hiệu quả, đạt tỷ lệ cao tại 7 nhóm TTHC lĩnh vực hộ tịch. Kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp chiếm khối lượng lớn trong tổng số giải quyết TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến TP. Công tác thanh kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được duy trì tốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm…

 

 

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Tư pháp của Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc lưu ý, Tư pháp Hà Nội phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP; đồng thời tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là những vấn đề về pháp lý. Việc xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật phải tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm, làm sao phát huy vai trò để Hà Nội trở thành điểm sáng trong công tác Tư pháp. Đối với Luật Thủ đô, sau thời gian thi hành, Tư pháp Hà Nội phối hợp với Bộ Tư pháp tổng kết, đánh giá để nhìn nhận một cách đúng đắn, toàn diện việc thi hành luật, qua đó nhận diện khó khăn, đề xuất căn chỉnh phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương công tác Tư pháp đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII vừa qua đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị” là một nội dung quan trọng trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong thời gian tới.  Đây cũng là nội dung quan trọng được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được quán triệt, chỉ đạo trong các kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

 

 

“Vì vậy, công tác Tư pháp của TP phải quán triệt sâu sắc những định hướng này, cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND TP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Nhấn mạnh chủ đề năm 2021 của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện một cách toàn diện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, chủ động tham mưu HĐND, UBND TP trong việc xây dựng và thi hành pháp luật phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quản lý đô thị, phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Trong đó, năm 2021 tập trung cao độ vào công tác hoàn thiện thể chế, theo phương châm “thể chế phải đi trước một bước”, mở đường cho các đột phá về kinh tế, khoa học kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển con người. Các sở, ngành, quận, huyện phải nghiên cứu, đề xuất, xác định lĩnh vực, vấn đề ưu tiên hoàn thiện thể chế để chủ động tham mưu TP hoặc đề xuất với T.Ư sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, xử lý tốt hơn nữa những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý điều hành.

“Ngoài ra, phải tập trung vào các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP để thi hành Luật Thủ đô, thể chế hóa các cơ chế đặc thù để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đây là những cơ sở, tiền đề quan trọng để Thủ đô có hệ thống thể chế thông thoáng, hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản trị, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Theo Báo điện tử Kinh tế & Đô thị

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Ngày 17/5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1477/UBND-KSTTHC về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới