Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 461

Truy cập trong ngày: 127,866

Tổng số truy cập: 10,623,071

Tin tức, sự kiện tiêu biểu

Sở Tư pháp Hà Nội: Chủ động, quyết liệt triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia

Sáng 24-3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

 

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng đoàn công tác làm việc với Sở Tư pháp

Theo đó, hàng năm, UBND cấp huyện, UBND cấp xã giải quyết hơn 120 nghìn hồ sơ đăng ký khai sinh, 40 nghìn hồ sơ đăng ký kết hôn, 40 nghìn hồ sơ đăng ký khai tử và hàng nghìn hồ sơ khác. Các sự kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Từ ngày 01-01-2016, Thành phố Hà Nội đã sử dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Đến 12g00 ngày 22-3-2022, trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch có: 1.227.895 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó 790.226 dữ liệu khai sinh được cấp số định danh cá nhân; 86.185 dữ liệu đăng ký kết hôn; 53.606 dữ liệu đăng ký khai tử; 355 dữ liệu đăng ký nhận cha mẹ con; 35 dữ liệu đăng ký giám hộ; 27.323 dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân; 63 dữ liệu nhận con nuôi trong nước; 7.620 dữ liệu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Thực hiện Đề án 06, Sở Tư pháp đã xây dựng 03 dự thảo Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử qua Cổng Dịch vụ công gửi các cơ quan liên quan để góp ý, tổng hợp, trình UBND Thành phố ban hành.

Việc liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em: Qua 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế toàn Thành phố giải quyết được hơn 2.100 nghìn hồ sơ trong đó: Đăng ký khai sinh hơn 750 nghìn hồ sơ; Cấp Thẻ bảo hiểm y tế hơn 700 nghìn hồ sơ; Đăng ký thường trú hơn 650 nghìn hồ sơ. Nếu công dân thực hiện riêng lẻ từng thủ tục thì thời gian giải quyết là 28 ngày, nếu liên thông thì thời gian giải quyết là 7 ngày làm việc, công dân nhận được 3 kết quả: Giấy khai sinh, thẻ Bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú.

Từ ngày 01-01-2016 đến ngày 30-6-2021, việc liên thông thực hiện bình thường. Từ ngày 01-7-2021 đến nay, việc liên thông đăng ký khai sinh - cấp Thẻ Bảo hiểm y tế thực hiện bình thường (năm 2021 liên thông hơn 107.243 hồ sơ), việc liên thông đăng ký khai sinh - cấp số định danh cá nhân có một số trường hợp bị chậm vài ngày. Việc liên thông đăng ký thường trú không thực hiện được. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền đăng ký thường trú, biểu mẫu có sự thay đổi (theo Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Thực hiện Đề án 06: Sở Tư pháp, CATP, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ dự thảo Quy trình liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm qua Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo quy định pháp luật, thuận lợi cho công dân.

Sở Tư pháp, CATP, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ phối hợp chỉ đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện liên thông thủ tục hành chính, cập nhật vào Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.Qua đó, Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về liên thông thủ tục hành chính thay thế Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; Phối hợp, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, bảo hiểm xã hội.

Việc liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí: Hàng năm trên địa bàn Thành phố có hơn 40 nghìn hồ sơ đăng ký khai tử. Thân nhân của người quá cố đăng ký khai tử, sau đó thực hiện việc an táng. Thân nhân chưa nộp ngay hồ sơ liên thông xóa đăng ký thường trú và hưởng các chế độ tử tuất, trợ cấp mai táng phí.

Vì vậy, số lượng hồ sơ liên thông không nhiều. Tuy nhiên, việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch, quản lý cư trú, bảo hiểm xã hội và LĐTB&XH là cần thiết cho công tác quản lý Nhà nước và sẵn sàng phục vụ khi công dân có yêu cầu.

Cũng theo Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, từ tháng 3 đến tháng 5-2022, Sở Tư pháp, CATP, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở LĐTB&XH sẽ dự thảo Quy trình qua Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định pháp luật, thuận lợi cho công dân.

Về vấn đề này, Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ LĐTB&XH phối hợp, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, bảo hiểm xã hội, LĐTB&XH.

Việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp: Hàng năm, Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết hơn 80 nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong đó hồ sơ nộp trực tuyến chiếm trên 90% qua Cổng Dịch vụ công Lý lịch tư pháp.

Mặc dù tỷ lệ chậm muộn rất thấp, tuy nhiên, chưa được kết nối, chia sẻ với Phần mềm nghiệp vụ Lý lịch tư pháp, Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố, khiến công dân, công chức phải nhập dữ liệu nhiều lần trên nhiều Phần mềm, tốn giấy tờ, thời gian trong nộp hồ sơ, tiếp nhận, xác minh, giải quyết.

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5-2022, Sở Tư pháp sẽ dự thảo Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục qua Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố tích hợp, chia sẻ với Phần mềm Lý lịch tư pháp, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.

Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ: Phối hợp, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các Hệ thống Dịch vụ công, Một cửa, Lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu dân cư; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với TAND, VKSND.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của Sở Tư pháp Hà Nội. Đề án 06 chỉ mới bắt đầu nhưng Hà Nội đã rất quyết liệt, Sở Tư pháp đã chủ động trong việc triển khai thực hiện.

“Trong danh mục của Đề án 06 có 6 thủ tục liên quan trực tiếp đến ngành tư pháp. Qua báo cáo, tôi thấy Sở Tư pháp Hà Nội đã rất chủ động trong việc thực hiện đề án, đã phác thảo lại những quy trình thủ tục, hiện nay theo quy định của pháp luật, cách đặt vấn đề của Hà Nội là chính xác, đúng quy trình pháp luật. Hà Nội đã làm rất tốt khi đi trước một bước, có sự tham khảo ý kiến của các cơ quan, đơn vị…”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp cũng kiến nghị xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng phần mềm Android, IOS để công dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ, Ngành, Cổng Dịch vụ công Thành phố nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động, máy tính bảng.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin tham mưu Bộ Tư pháp thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật ngân sách, đầu tư công, công nghệ thông tin, đấu thầu nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Phần mềm Lý lịch tư pháp kết nối, chia sẻ Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, trong bối cảnh thời hạn giải quyết hồ sơ ngắn, số lượng hồ sơ, công dân, công chức sử dụng Phần mềm ngày càng nhiều.

Đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng vị trí việc làm công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp để có nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin, có kinh nghiệm, nghiệp vụ tư pháp sẵn sàng thực hiện kịp thời, hiệu quả các đề án, dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin.

Đồng thời, đề nghị phân quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã quản trị tài khoản (mở, đóng, khôi phục tài khoản) của công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường thì trấn.

Đề nghị khi chuyển từ Phần mềm, Hệ thống cũ sang Phần mềm, Hệ thống mới có giai đoạn chuyển tiếp, có sự kế thừa thông tin mà công chức và công dân đã cập nhật vào Phần mềm, Hệ thống cũ, bảo đảm Phần mềm, Hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, tránh lãng phí.

Bạch Dương - Báo KT&ĐT

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Tăng cường CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đa dạng hóa các hình thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tăng cường mối quan hệ phối hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp… đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC và nâng cao hiệu quả công tác Phiếu lý lịch tư pháp trên đia bàn TP Hà Nội.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới