Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 55

Truy cập trong ngày: 2,742

Tổng số truy cập: 5,256,165

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tập huấn Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, nhằm góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL, sáng 29/5/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Ngọc Tản, hàm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cùng đại diện các Báo cáo viên pháp của 26 Bộ, ngành ở Trung ương.

Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 được sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 2004, 2005 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chính vì vậy, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo nhằm thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay. Hai Luật này đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố và có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

 

 

Tại Hội nghị tập huấn lần này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tản, hàm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chinh phủ với tư cách là người trực tiếp tham gia soạn thảo Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo đã giới thiệu với các Báo cáo viên những điểm mới, những nội dung cơ bản của hai Luật này.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cũng đã giành thời gian thông tin cho các Báo cáo viên về tình hình xây dựng Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải cơ sở – những đạo Luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay đang được chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét và thông qua.

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Ngày 28-11, UBND huyện Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc đăng ký nuôi con nuôi (NCN) thực tế theo quy định của Luật NCN đến 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới