Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 36

Truy cập trong ngày: 2,736

Tổng số truy cập: 7,964,484

Tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

Chiều 3-12, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018.

Tham dự Hội nghị có hơn 130 cán bộ thuộc Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cùng các đơn vị liên quan.  

Trong thời gian qua, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; đẩy mạnh thu hồi tài sản do tham nhũng; gắn liền công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng như: tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước… gắn công tác PCTN với công tác giải quyết KNTC; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo hành vi tham nhũng; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.gày 3/12/2018, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác Kê khai tài sản thu nhập năm 2018Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản thu nhập luôn được quan tâm, tổ chức định kỳ hàng năm.

Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác Kê khai tài sản thu nhập năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập, qua đó nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phí Ngọc Tuyển đã trao đổi nội dung một số văn bản mới được ban hành liên quan đến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Trong đó, tập trung diễn giải những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung cũng như các Nghị định mới được ban hành. Đó là những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; những nội dung cơ bản của Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN, thay thế cho Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006; những nội dung cơ bản của Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Những nội dung cơ bản của Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ngoài việc phân tích về những điểm mới của Luật PCTN sửa đổi, bổ sung cũng như các Nghị định mới được ban hành, tại buổi tập huấn, các đại biểu và giảng viên còn trao đổi về các nội dung trong Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Các đại biểu tới tham dự hội nghị được Thanh tra Thành phố phát hàng trăm tài liệu tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn công tác Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.Chiều 3/12, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) và hướng dẫn công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018.

Theo Trang pbgdpl.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

sadsa
Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 mà Sở Tư pháp Hà Nội đang dự thảo trình UBND thành phố Hà Nội ban hành và là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội : “Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến".

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới