Sở tư pháp hà nội

Các hình ảnh

Liên kết website

Các chuyên mục

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa ?

Số lượng truy cập

Đang trực tuyến: 20

Truy cập trong ngày: 1,016

Tổng số truy cập: 7,215,893

Thông tin khác

Mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội từ 01/01/2019

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội khi làm thủ tục hành chính về hộ tịch phải nộp lệ phí như sau:

- Đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã có 03 mức thu:

+ Mức thu 5.000 đồng/01 việc áp dụng đối với các nội dung: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký khai sinh cho người đã có hô sơ, giấy tờ cá nhân, Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai tử, Đăng ký hộ tịch khác, Thay đôi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước, Đăng ký lại kêt hôn, Xác nhận hoặc ghi vào số hộ tịch các việc hộ tịch khác.

+ Mức thu 3.000 đồng/01 việc áp dụng đối với  việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Mức thu 10.000.000đ/01 việc áp dụng đối với Nhận cha, mẹ, con.

- Đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện có 03 mức thu :

+ Mức thu 50.000đ/việc đối với các nội dung: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký khai sinh cho người đã có hô sơ, giấy tờ cá nhân, Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), Đăng ký lại khai tử, Đăng ký hộ tịch khác, Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

+ Mức thu 1.000.000đ/việc đối với các nội dung: Đăng ký kêt hôn, đăng ký lại kết hôn, Nhận cha, mẹ, con

+ Mức thu 25.000.000đ/việc đối với các nội dung: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc,  Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

- Những đối tượng được miễn lệ phí bao gồm: Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại UBND cấp xã.

Ngoài ra, nghị quyết cũng sửa đổi quy định về lệ phí đăng ký cư trú như sau:

- Thu 15.000 đ đối với các phường và 8.000đ đối với các khu vực khác khi Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

- Thu 20.000 đ đối với các phường và 10.000đ đối với các khu vực khác khi Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

- Thu 10.000 đ đối với các phường và 5.000đ đối với các khu vực khác khi Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường họp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú); Gia hạn tạm trú.

Không quy định mức thu lệ phí đối với cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ Khoản 6 Phần A (quy định thu lệ phí hộ tịch) tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố.

Theo Trang http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tải nội dung : -Tại đây

Các tin liên quan

sadsa
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 mà Sở Tư pháp Hà Nội đang dự thảo trình UBND thành phố Hà Nội ban hành và là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội : “Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến".
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019.

Ý kiến đóng góp:       Họ tên:
       Email:
       Tiêu đề:
       Nội dung:
       Mã bảo mật:
   
 

Nhận xét bạn đọc

STT Người gửi Địa chỉ Ngày gửi

Thông báo mới